Trường THCS Nghĩa Phú công bố công khai kết quả giáo dục năm học 2022- 2023 theo TT 36/2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo